คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ส.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ส.ท.จ่าสิบโท -