คำย่อ อักษรย่อ


  ส.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.อ.สิบเอก -