คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ท.สิบโท -