คำย่อ อักษรย่อ


  กสท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กสท.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ -