คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ต.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ต.ท.นายพลตำรวจโท -