คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ต.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ต.ต.นายพลตำรวจตรี -