คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ต.อ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ต.อ.นายพันตำรวจเอก -