คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ต.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ต.ท.นายพันตำรวจโท -