คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ต.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ต.อ.นายร้อยตำรวจเอก -