คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ต.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ต.ท.นายร้อยตำรวจโท -