คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ต.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ต.ต.นายร้อยตำรวจตรี -