คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ต.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ต.อ.นายสิบตำรวจเอก -