คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ต.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ต.ต.นายสิบตำรวจตรี -