คำย่อ อักษรย่อ


  ฮ.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ฮ.ศ.ฮิจเราะห์ศักราช -