คำย่อ อักษรย่อ


  อสมท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อสมท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย -