คำย่อ อักษรย่อ


  อส.ทพ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อส.ทพ.อาสาสมัครทหารพราน -