คำย่อ อักษรย่อ


  อส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน -