คำย่อ อักษรย่อ


  อปพร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -