คำย่อ อักษรย่อ


  อบต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล -