คำย่อ อักษรย่อ


  อตก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อตก.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร -