คำย่อ อักษรย่อ


  อจญ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อจญ.อาจารย์ใหญ่ -