คำย่อ อักษรย่อ


  หสน. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล -