คำย่อ อักษรย่อ


  หรม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
หรม.หารร่วมมาก -