คำย่อ อักษรย่อ


  หจก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด -