คำย่อ อักษรย่อ


  สอท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สอท.สถานเอกอัครราชทูต -