คำย่อ อักษรย่อ


  สสส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -