คำย่อ อักษรย่อ


  สสวท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -