คำย่อ อักษรย่อ


  สวพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สวพ.สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ -