คำย่อ อักษรย่อ


  สวพ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สวพ.สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ -