คำย่อ อักษรย่อ


  สวญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สวญ.สารวัตรใหญ่ -