คำย่อ อักษรย่อ


  สว.จร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สว.จร.สารวัตรจราจร -