คำย่อ อักษรย่อ


  สพฐ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สพฐ.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน -