คำย่อ อักษรย่อ


  สพ.ญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สพ.ญ.สัตวแพทย์หญิง -