คำย่อ อักษรย่อ


  กยศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กยศ.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา -