คำย่อ อักษรย่อ


  สนนท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สนนท.สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย -