คำย่อ อักษรย่อ


  สนญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สนญ.สำนักงานใหญ่ -