คำย่อ อักษรย่อ


  สนช. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -