คำย่อ อักษรย่อ


  สนง. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สนง.สำนักงาน -