คำย่อ อักษรย่อ


  สนข. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร -