คำย่อ อักษรย่อ


  สทท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สทท.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย -