คำย่อ อักษรย่อ


  สตม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง -