คำย่อ อักษรย่อ


  กฟภ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -