คำย่อ อักษรย่อ


  สตง. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -