คำย่อ อักษรย่อ


  สดร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สดร.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) -