คำย่อ อักษรย่อ


  สจ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สจ.สมาชิกสภาจังหวัด -