คำย่อ อักษรย่อ


  สคบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค -