คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร -