คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ว.ส.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ว.ส.ท.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย -