คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา -