คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ทร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ทร.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ -