คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ค.1 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ค.1หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน -